luni, 17 martie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 5241 ha
Intravilan: 620
Populatie: 4323
Gospodarii: 1556
Nr. locuinte: 1437
Nr. gradinite: 6
Nr. scoli: 5
Numele localitatilor aflate in administratie: Copalău, Cotu, Cerbu
Asezarea geografica:
Comuna Copalău este situată în sudul judeţului Botoşani, pe Drumul European 58
La o distanţă de 24 km de municipiul Botoşani
Centrul administrativ al judeţului şi la o distanţă de 27 km de oraşul Hârlău, judeţul Iaşi
Comuna Copalău se învecinează cu:
La nord - comuna Băluşeni
La sud - comuan Flămânzi
La est - comuna Suliţa şi comuna Lunca"La vest - comuna Cosula
Satul Copalău, ca principal sat şi reşedinţă a comunei, este traversat prin centrul său, din direcţia nord-vest către sud-est, de pârâul Miletin, care se varsă în râul Jijia
În prezent comuna Copalău este formată din trei sate, acestea fiind Copalău, care este aşezat pe ambele maluri ale râului Miletin, şi pe dealurile din Copalău şi Cerbu, care este situat pe un platou mai înalt, în estul satului Copalău
Cu excepţia unei părţi din zona sud-estică şi a uneia din latura nord-vestcă satele comunei Copalău sunt încpnjurate de păduri, care aparţin Ocoalelor Silvice Botoşani şi Flămânzi
Comuna Copalău este situată pe următoarele coordonate geografice: 47grade 37minute - 47grade 40minute latitudine nordică şi 27grade 0minute - 26grade 45minute longitudine estică
Suprafaţa administrativă a comunei reprezintă 1,043% din suprafaţa totală a judeţului Botoşani
Teritoriul comunei Copalău face parte din Câmpia Moldovei, subdiviziunea denumită Dealurile Cozancea-Guranda
Spre deosebire de zona Dealul Mare-Tudora se află în sud-vestul comunei şi care are cele mai mari înălţimi din judeţ prin Dealul Mare - 587 m şi Holm - 556 m, dealurile Copalăului sunt mai scunde, cel mai înalt fiind Cerbu, cu o înălţime de 262 m
Aria comunei este totuşi o zonă relativ înaltă, cu o energie de relief dublă (60-70m), faţă de zona depresionară Botoşani-Dorohoi (30-40m), iar interfluviile prezintă o largă dezvoltare în platou, versanţii având pante accentuate
Pârâul Miletin are pe ambele părţi o luncă cu o altitudine de 200 m, care este inundabilă în perioadele cu precipitaţii abundente. Există o distincţie între relieful satelor comunei Copalău şi bazinul agricol, care este situat în câmpia dintre Jijia şi Miletin la distanţe cuprinse între 12 şi 24 km faţă de centrul de comună şi care nu depăşesc 200 m altitudine
Activitati specifice zonei:
Agricultură (cultivarea usturoiului)
Creşterea animalelor
Apicultură
Activitati economice principale:
Agricultură
Comerţ
Obiective turistice:
Vulcani noroioşi
Situri arheologice în Jorovlea şi Răzimă
Evenimente locale:
În fiecare sâmbătă este târg în comună, la sfârşitul verii este Festivalul Usturoiului
Facilitati oferite investitorilor:
Materie primă - usturoi, investiţie privind prelucrarea acestui produs agricol
Proiecte de investitii:
Modernizare drumuri comunale şi săteşti
Canalizare menajeră în satul Cerbu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu